آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد تاجيکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,635 12,057,426,129 Rls. 134,391 $
2 1 1398 مشهد تاجيکستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش) غير مذكور در جاي ديگر 14,897 5,382,524,452 Rls. 59,588 $
3 1 1398 مشهد تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 23,900 619,130,456 Rls. 6,692 $
4 1 1398 مشهد تاجيکستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,276 469,452,815 Rls. 4,265 $
5 1 1398 مشهد تاجيکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 3,573 403,409,314 Rls. 4,466 $
مجموع کل
18,931,943,166 ريال
مجموع کل
209,402 دلار
[1]