آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 43 5,046,364,250 Rls. 46,250 $
2 1 1398 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,209 2,103,245,179 Rls. 20,477 $
3 1 1398 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,384,864,435 Rls. 14,131 $
4 1 1398 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 418 807,571,493 Rls. 7,915 $
5 1 1398 مشهد بحرين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 320 373,231,040 Rls. 4,160 $
6 1 1398 مشهد بحرين 39241010 ظروف ملامين 165 72,646,860 Rls. 660 $
7 1 1398 مشهد بحرين 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 93 51,183,015 Rls. 465 $
8 1 1398 مشهد بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55 35,467,635 Rls. 385 $
9 1 1398 مشهد بحرين 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 155 35,462,674 Rls. 322 $
10 1 1398 مشهد بحرين 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 41 31,370,235 Rls. 285 $
11 1 1398 مشهد بحرين 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 30 25,770,770 Rls. 270 $
12 1 1398 مشهد بحرين 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 25 23,129,500 Rls. 250 $
13 1 1398 مشهد بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 56 22,784,697 Rls. 207 $
14 1 1398 مشهد بحرين 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 38 19,593,482 Rls. 209 $
15 1 1398 مشهد بحرين 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 35 13,692,664 Rls. 148 $
16 1 1398 مشهد بحرين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 19 12,548,094 Rls. 114 $
17 1 1398 مشهد بحرين 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 8 10,839,480 Rls. 120 $
18 1 1398 مشهد بحرين 04090000 عسل طبيعي 18 10,016,461 Rls. 91 $
19 1 1398 مشهد بحرين 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 16 8,881,728 Rls. 96 $
20 1 1398 مشهد بحرين 62079900 زيرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ي حمام، ربدوشامبر و همانند، مردانه يا پسرا نه، از مواد نسجي غير از پنبه 6 8,129,610 Rls. 90 $
21 1 1398 مشهد بحرين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 96 7,396,772 Rls. 67 $
22 1 1398 مشهد بحرين 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 34 6,865,004 Rls. 76 $
23 1 1398 مشهد بحرين 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 54 5,943,834 Rls. 54 $
24 1 1398 مشهد بحرين 62129000 بندشلوا ر، بندجورا ب واشياء همانند حتي كشباف و قلاب باف 5 5,551,080 Rls. 60 $
25 1 1398 مشهد بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 16 5,283,408 Rls. 48 $
26 1 1398 مشهد بحرين 04031090 ماست 72 4,741,858 Rls. 43 $
27 1 1398 مشهد بحرين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 6 4,292,769 Rls. 39 $
28 1 1398 مشهد بحرين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 11 3,632,343 Rls. 33 $
29 1 1398 مشهد بحرين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 28 3,081,988 Rls. 28 $
30 1 1398 مشهد بحرين 91052100 ساعت هاي ديوا ري که با نيروي برق کار مي کنند 5 2,960,576 Rls. 32 $
31 1 1398 مشهد بحرين 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 15 2,641,704 Rls. 24 $
32 1 1398 مشهد بحرين 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 3 2,312,950 Rls. 25 $
33 1 1398 مشهد بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5 2,311,491 Rls. 21 $
34 1 1398 مشهد بحرين 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 6 2,220,432 Rls. 24 $
35 1 1398 مشهد بحرين 91031000 ساعت ديوا ري، روميزي و همانند، داراي محرک ساعت مچي، جيبي و همانند، که با برق کار مي کنند. 5 2,201,420 Rls. 20 $
36 1 1398 مشهد بحرين 17049010 سوهان 4 1,981,278 Rls. 18 $
37 1 1398 مشهد بحرين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 7 1,942,878 Rls. 21 $
38 1 1398 مشهد بحرين 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 5 1,850,360 Rls. 20 $
39 1 1398 مشهد بحرين 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آن هاكه با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا كار مي كند 3 1,850,360 Rls. 20 $
40 1 1398 مشهد بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 14 1,651,065 Rls. 15 $
41 1 1398 مشهد بحرين 95030080 --- سایر 4 1,110,216 Rls. 12 $
42 1 1398 مشهد بحرين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 6 555,108 Rls. 6 $
مجموع کل
10,169,172,196 ريال
مجموع کل
97,351 دلار
[1]