آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد اکراين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,000 2,529,212,000 Rls. 28,000 $
2 1 1398 مشهد اکراين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 264,170,400 Rls. 2,400 $
مجموع کل
2,793,382,400 ريال
مجموع کل
30,400 دلار
[1]