آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد افغانستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 1,441,933 283,804,644,974 Rls. 2,981,013 $
2 1 1398 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 182,726 146,556,557,552 Rls. 1,461,928 $
3 1 1398 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 400,369 121,411,084,866 Rls. 1,259,068 $
4 1 1398 مشهد افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 638,478 117,784,544,729 Rls. 1,185,390 $
5 1 1398 مشهد افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 755,861 116,186,254,784 Rls. 1,209,650 $
6 1 1398 مشهد افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 621,256 111,538,644,695 Rls. 1,140,285 $
7 1 1398 مشهد افغانستان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 904,734 107,708,457,262 Rls. 1,137,346 $
8 1 1398 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 999,579 101,569,416,407 Rls. 1,034,743 $
9 1 1398 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 605,735 96,637,784,216 Rls. 975,346 $
10 1 1398 مشهد افغانستان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 857 95,044,581,300 Rls. 973,300 $
11 1 1398 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 127,892 85,558,407,035 Rls. 903,701 $
12 1 1398 مشهد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,075,031 81,816,672,020 Rls. 819,268 $
13 1 1398 مشهد افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 395,030 67,028,717,208 Rls. 701,230 $
14 1 1398 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 110,733 58,590,118,099 Rls. 581,940 $
15 1 1398 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 414,185 53,252,964,987 Rls. 504,041 $
16 1 1398 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,199,985 52,173,098,724 Rls. 540,551 $
17 1 1398 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 295,229 47,058,866,746 Rls. 464,485 $
18 1 1398 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 615,938 32,950,747,379 Rls. 344,417 $
19 1 1398 مشهد افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 149,786 32,899,905,784 Rls. 335,732 $
20 1 1398 مشهد افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 387,684 32,632,035,524 Rls. 327,321 $
21 1 1398 مشهد افغانستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 84,214 30,385,072,438 Rls. 297,514 $
22 1 1398 مشهد افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 43,072 30,179,055,458 Rls. 291,295 $
23 1 1398 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 205,014 29,949,581,663 Rls. 304,272 $
24 1 1398 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 188,843 29,216,353,562 Rls. 299,737 $
25 1 1398 مشهد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 218,160 29,023,962,324 Rls. 298,804 $
26 1 1398 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 184,626 27,844,389,559 Rls. 268,076 $
27 1 1398 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 280,578 26,087,701,339 Rls. 254,007 $
28 1 1398 مشهد افغانستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 1,224,552 25,213,263,071 Rls. 256,339 $
29 1 1398 مشهد افغانستان 84551090 ساير ماشينهاي نوردبراي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 48,410 23,978,416,995 Rls. 217,845 $
30 1 1398 مشهد افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 120,963 23,139,167,641 Rls. 238,826 $
31 1 1398 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 19,612 22,799,082,000 Rls. 234,625 $
32 1 1398 مشهد افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 121,160 22,590,513,245 Rls. 221,174 $
33 1 1398 مشهد افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 64,284 21,337,893,776 Rls. 209,781 $
34 1 1398 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 271,015 21,333,472,873 Rls. 221,780 $
35 1 1398 مشهد افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,647 21,209,443,796 Rls. 216,247 $
36 1 1398 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 186,403 20,567,938,322 Rls. 202,374 $
37 1 1398 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 145,553 20,280,343,868 Rls. 204,414 $
38 1 1398 مشهد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,513,840 19,803,473,587 Rls. 198,792 $
39 1 1398 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 63,193 19,014,902,436 Rls. 202,236 $
40 1 1398 مشهد افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 130,563 17,983,733,295 Rls. 180,282 $
41 1 1398 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 110,574 17,944,088,838 Rls. 176,737 $
42 1 1398 مشهد افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,373 17,871,186,656 Rls. 194,984 $
43 1 1398 مشهد افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 60,573 17,176,159,017 Rls. 170,281 $
44 1 1398 مشهد افغانستان 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 42,744 16,760,127,186 Rls. 180,249 $
45 1 1398 مشهد افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 216,255 16,502,840,052 Rls. 173,100 $
46 1 1398 مشهد افغانستان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 24,555 16,462,809,872 Rls. 160,112 $
47 1 1398 مشهد افغانستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 69,555 16,079,391,822 Rls. 146,082 $
48 1 1398 مشهد افغانستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 35,529 15,274,441,175 Rls. 151,987 $
49 1 1398 مشهد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 544,803 15,268,660,907 Rls. 157,757 $
50 1 1398 مشهد افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 79,138 15,120,127,731 Rls. 148,232 $
51 1 1398 مشهد افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 124,939 15,072,696,768 Rls. 152,945 $
52 1 1398 مشهد افغانستان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 26,808 14,912,952,686 Rls. 135,554 $
53 1 1398 مشهد افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 101,232 14,790,261,171 Rls. 142,942 $
54 1 1398 مشهد افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 95,750 14,574,384,560 Rls. 153,200 $
55 1 1398 مشهد افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 716,630 14,243,150,337 Rls. 145,929 $
56 1 1398 مشهد افغانستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 100,547 14,164,527,794 Rls. 151,966 $
57 1 1398 مشهد افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 123,983 13,820,511,812 Rls. 146,148 $
58 1 1398 مشهد افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 86,000 13,018,293,825 Rls. 129,247 $
59 1 1398 مشهد افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 43,340 12,543,678,699 Rls. 126,194 $
60 1 1398 مشهد افغانستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 56,777 12,083,741,760 Rls. 125,212 $
61 1 1398 مشهد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 152,073 12,053,916,347 Rls. 121,847 $
62 1 1398 مشهد افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 52,368 11,728,695,954 Rls. 113,976 $
63 1 1398 مشهد افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 35,088 10,684,794,865 Rls. 105,974 $
64 1 1398 مشهد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 71,646 10,540,116,791 Rls. 108,012 $
65 1 1398 مشهد افغانستان 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 73,211 10,341,742,747 Rls. 105,924 $
66 1 1398 مشهد افغانستان 84629100 پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي 24,690 10,279,212,390 Rls. 111,105 $
67 1 1398 مشهد افغانستان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 32,697 10,128,635,248 Rls. 105,464 $
68 1 1398 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 67,616 9,926,981,485 Rls. 93,939 $
69 1 1398 مشهد افغانستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 40,196 9,584,426,231 Rls. 93,391 $
70 1 1398 مشهد افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,002,150 9,205,816,226 Rls. 90,882 $
71 1 1398 مشهد افغانستان 04031090 ماست 184,227 8,765,984,354 Rls. 92,377 $
72 1 1398 مشهد افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 71,429 8,699,692,073 Rls. 89,339 $
73 1 1398 مشهد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 177,160 8,308,362,657 Rls. 86,949 $
74 1 1398 مشهد افغانستان 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 15,628 8,245,644,918 Rls. 90,810 $
75 1 1398 مشهد افغانستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 1,314,968 8,241,067,919 Rls. 86,765 $
76 1 1398 مشهد افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 317,532 8,161,408,746 Rls. 79,370 $
77 1 1398 مشهد افغانستان 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 17,233 8,152,583,992 Rls. 80,182 $
78 1 1398 مشهد افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 84,503 8,099,006,754 Rls. 87,600 $
79 1 1398 مشهد افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 15,788 8,049,239,322 Rls. 77,368 $
80 1 1398 مشهد افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 15,682 7,863,920,311 Rls. 77,303 $
81 1 1398 مشهد افغانستان 85045090 ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر 9,020 7,768,993,760 Rls. 72,160 $
82 1 1398 مشهد افغانستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 32,970 7,694,733,397 Rls. 69,907 $
83 1 1398 مشهد افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 38,783 7,630,029,112 Rls. 78,442 $
84 1 1398 مشهد افغانستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 321,099 7,564,215,626 Rls. 76,713 $
85 1 1398 مشهد افغانستان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 111 7,519,889,250 Rls. 83,250 $
86 1 1398 مشهد افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 99,255 7,515,484,663 Rls. 71,463 $
87 1 1398 مشهد افغانستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 27,565 7,514,852,573 Rls. 68,913 $
88 1 1398 مشهد افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 43,327 7,482,148,904 Rls. 75,137 $
89 1 1398 مشهد افغانستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 6,231 7,296,641,647 Rls. 69,424 $
90 1 1398 مشهد افغانستان 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 16,200 7,132,600,800 Rls. 64,800 $
91 1 1398 مشهد افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 15,230 7,110,172,785 Rls. 76,229 $
92 1 1398 مشهد افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 47,332 7,087,427,332 Rls. 77,644 $
93 1 1398 مشهد افغانستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 41,145 7,062,416,852 Rls. 64,256 $
94 1 1398 مشهد افغانستان 64022000 کفش با رويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 16,265 6,517,175,179 Rls. 65,149 $
95 1 1398 مشهد افغانستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 16,485 6,516,329,239 Rls. 67,771 $
96 1 1398 مشهد افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 32,164 6,448,981,435 Rls. 68,331 $
97 1 1398 مشهد افغانستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 19,442 6,435,144,753 Rls. 65,717 $
98 1 1398 مشهد افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 27,881 6,348,879,126 Rls. 64,248 $
99 1 1398 مشهد افغانستان 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 8,532 6,314,908,608 Rls. 68,256 $
100 1 1398 مشهد افغانستان 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 29,214 6,201,954,796 Rls. 56,920 $
مجموع کل
2,956,049,527,374 ريال
مجموع کل
30,071,337 دلار