آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 830 82,745,601,650 Rls. 913,050 $
2 1 1398 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 168 1,962,411,360 Rls. 21,840 $
3 1 1398 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 13 1,788,653,750 Rls. 16,250 $
4 1 1398 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 700,051,560 Rls. 6,360 $
5 1 1398 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 80 26,417,040 Rls. 240 $
مجموع کل
87,223,135,360 ريال
مجموع کل
957,740 دلار
[1]