آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 296,153 69,300,338,532 Rls. 754,768 $
2 1 1398 مشهد ازبکستان 94069090 ـ ـ ـ ساير 148,043 20,794,512,146 Rls. 222,334 $
3 1 1398 مشهد ازبکستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 1,603,276 18,060,092,044 Rls. 178,938 $
4 1 1398 مشهد ازبکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 104,900 14,510,648,360 Rls. 136,370 $
5 1 1398 مشهد ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 120,000 13,466,880,000 Rls. 134,755 $
6 1 1398 مشهد ازبکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 118,745 12,815,875,810 Rls. 127,361 $
7 1 1398 مشهد ازبکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 56,106 10,524,231,790 Rls. 116,510 $
8 1 1398 مشهد ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 31,520 9,919,865,760 Rls. 94,560 $
9 1 1398 مشهد ازبکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 172,907 9,273,692,021 Rls. 93,530 $
10 1 1398 مشهد ازبکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,231,561 7,404,935,450 Rls. 75,056 $
11 1 1398 مشهد ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 90,693 6,179,790,960 Rls. 68,329 $
12 1 1398 مشهد ازبکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 58,076 5,945,044,781 Rls. 54,011 $
13 1 1398 مشهد ازبکستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 131,686 5,789,208,194 Rls. 64,526 $
14 1 1398 مشهد ازبکستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 41,216 5,546,787,456 Rls. 61,824 $
15 1 1398 مشهد ازبکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 45,829 5,248,670,633 Rls. 58,202 $
16 1 1398 مشهد ازبکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 37,054 5,093,124,545 Rls. 56,630 $
17 1 1398 مشهد ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 147,600 5,033,545,635 Rls. 48,855 $
18 1 1398 مشهد ازبکستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 7,600 5,019,237,600 Rls. 45,600 $
19 1 1398 مشهد ازبکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 33,402 4,897,164,364 Rls. 53,443 $
20 1 1398 مشهد ازبکستان 84283390 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,730 4,855,355,715 Rls. 54,085 $
21 1 1398 مشهد ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 12,720 4,571,771,520 Rls. 50,880 $
22 1 1398 مشهد ازبکستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 55,000 4,481,312,019 Rls. 49,611 $
23 1 1398 مشهد ازبکستان 32041610 گرانول مستربچ 130,650 4,154,050,052 Rls. 45,988 $
24 1 1398 مشهد ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 10,000 3,884,147,000 Rls. 43,000 $
25 1 1398 مشهد ازبکستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 49,935 3,834,014,405 Rls. 42,445 $
26 1 1398 مشهد ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 36,287 3,589,799,139 Rls. 39,687 $
27 1 1398 مشهد ازبکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,678 3,384,336,602 Rls. 37,538 $
28 1 1398 مشهد ازبکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 21,685 3,330,205,754 Rls. 30,598 $
29 1 1398 مشهد ازبکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 9,713 3,250,891,353 Rls. 35,937 $
30 1 1398 مشهد ازبکستان 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 13,708 3,170,499,342 Rls. 34,269 $
31 1 1398 مشهد ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 12,630 2,921,255,850 Rls. 31,575 $
32 1 1398 مشهد ازبکستان 84281020 چرخ هاي بالا کشنده محفظه دار 8,845 2,863,154,546 Rls. 30,947 $
33 1 1398 مشهد ازبکستان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 384,782 2,593,107,315 Rls. 28,707 $
34 1 1398 مشهد ازبکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 104,500 2,586,932,231 Rls. 28,639 $
35 1 1398 مشهد ازبکستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 127,640 2,530,566,935 Rls. 28,015 $
36 1 1398 مشهد ازبکستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 6,735 2,445,206,030 Rls. 27,070 $
37 1 1398 مشهد ازبکستان 84281010 آسانسور 7,140 2,404,450,302 Rls. 25,989 $
38 1 1398 مشهد ازبکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 16,631 2,211,907,409 Rls. 24,521 $
39 1 1398 مشهد ازبکستان 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 5,680 2,102,008,960 Rls. 22,720 $
40 1 1398 مشهد ازبکستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 21,681 1,695,214,015 Rls. 18,429 $
41 1 1398 مشهد ازبکستان 27132000 قيرنفت 61,200 1,666,756,602 Rls. 15,143 $
42 1 1398 مشهد ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 19,210 1,599,543,702 Rls. 17,289 $
43 1 1398 مشهد ازبکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,307 1,228,131,379 Rls. 13,352 $
44 1 1398 مشهد ازبکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي، پرده (ا زجمله پرده کرکره) و اشياءهمانند و ملحقات آن ها ازمواد پلاستيک 4,234 1,171,902,400 Rls. 12,680 $
45 1 1398 مشهد ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 20,160 1,092,619,584 Rls. 12,096 $
46 1 1398 مشهد ازبکستان 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,470 1,062,269,040 Rls. 11,760 $
47 1 1398 مشهد ازبکستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,488 920,739,136 Rls. 9,952 $
48 1 1398 مشهد ازبکستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 3,900 902,050,500 Rls. 9,750 $
49 1 1398 مشهد ازبکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 2,418 894,834,096 Rls. 9,672 $
50 1 1398 مشهد ازبکستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 2,611 849,002,271 Rls. 9,399 $
51 1 1398 مشهد ازبکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,304 742,194,040 Rls. 8,260 $
52 1 1398 مشهد ازبکستان 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 765 691,016,850 Rls. 7,650 $
53 1 1398 مشهد ازبکستان 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 2,580 686,946,150 Rls. 7,425 $
54 1 1398 مشهد ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 260,000 581,651,129 Rls. 5,805 $
55 1 1398 مشهد ازبکستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 2,100 577,872,750 Rls. 5,250 $
56 1 1398 مشهد ازبکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,100 566,080,200 Rls. 6,300 $
57 1 1398 مشهد ازبکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 580,995 564,687,244 Rls. 5,826 $
58 1 1398 مشهد ازبکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 129,000 531,753,001 Rls. 4,831 $
59 1 1398 مشهد ازبکستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,429 506,987,026 Rls. 4,606 $
60 1 1398 مشهد ازبکستان 62099000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 360 499,597,200 Rls. 5,400 $
61 1 1398 مشهد ازبکستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها 1,300 481,093,600 Rls. 5,200 $
62 1 1398 مشهد ازبکستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 3,975 459,271,728 Rls. 4,968 $
63 1 1398 مشهد ازبکستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 62,700 453,090,264 Rls. 5,016 $
64 1 1398 مشهد ازبکستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 565 444,779,996 Rls. 4,924 $
65 1 1398 مشهد ازبکستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 66,820 363,935,541 Rls. 4,029 $
66 1 1398 مشهد ازبکستان 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 810 299,758,320 Rls. 3,240 $
67 1 1398 مشهد ازبکستان 34012030 صابون چيپس 4,890 251,746,923 Rls. 2,787 $
68 1 1398 مشهد ازبکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 1,920 222,043,200 Rls. 2,400 $
69 1 1398 مشهد ازبکستان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 380 140,627,360 Rls. 1,520 $
70 1 1398 مشهد ازبکستان 32100000 ساير رنگ ها (Paints) و ورنيها (از جمله لعابها، لاكها و آب رنگ ها)؛ پيگمآن هايي كه با آب مصرف مي شود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار مي رود. 1,029 128,507,502 Rls. 1,389 $
71 1 1398 مشهد ازبکستان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 800 118,423,040 Rls. 1,280 $
72 1 1398 مشهد ازبکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 750 108,394,800 Rls. 1,200 $
73 1 1398 مشهد ازبکستان 74082100 مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) 500 69,388,500 Rls. 750 $
74 1 1398 مشهد ازبکستان 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 1,020 57,810,560 Rls. 640 $
75 1 1398 مشهد ازبکستان 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 275 54,485,145 Rls. 495 $
76 1 1398 مشهد ازبکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 110 40,707,920 Rls. 440 $
77 1 1398 مشهد ازبکستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 4,155 29,112,696 Rls. 324 $
78 1 1398 مشهد ازبکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 100 27,098,700 Rls. 300 $
79 1 1398 مشهد ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 147 24,979,860 Rls. 270 $
80 1 1398 مشهد ازبکستان 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 120 18,873,672 Rls. 204 $
81 1 1398 مشهد ازبکستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 78 14,432,808 Rls. 156 $
82 1 1398 مشهد ازبکستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 21 3,423,166 Rls. 37 $
مجموع کل
322,832,452,176 ريال
مجموع کل
3,400,267 دلار
[1]