آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد آذربايجان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 608,500 4,096,176,341 Rls. 41,747 $
2 1 1398 مشهد آذربايجان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 11,604 2,043,578,186 Rls. 18,566 $
مجموع کل
6,139,754,527 ريال
مجموع کل
60,313 دلار
[1]