آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مراغه امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 83,125 9,157,965,712 Rls. 101,385 $
2 1 1398 مراغه امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 72,120 4,405,041,420 Rls. 40,020 $
مجموع کل
13,563,007,132 ريال
مجموع کل
141,405 دلار
[1]