آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مراغه افغانستان 38249990 --- سایر 142,900 1,410,292,961 Rls. 12,813 $
2 1 1398 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 25,870 1,281,446,582 Rls. 11,642 $
مجموع کل
2,691,739,543 ريال
مجموع کل
24,455 دلار
[1]