آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 172,210 25,176,647,585 Rls. 278,722 $
2 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,461,287 23,276,143,172 Rls. 243,102 $
3 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 141,925 21,775,536,367 Rls. 241,531 $
4 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 126,005 14,864,483,490 Rls. 165,036 $
5 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 305,960 13,283,563,719 Rls. 139,962 $
6 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 202,691 11,242,144,547 Rls. 102,537 $
7 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 138,559 10,493,941,305 Rls. 103,783 $
8 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 219,180 9,301,671,436 Rls. 101,025 $
9 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 66,880 6,896,426,960 Rls. 72,083 $
10 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 19,800 5,365,542,600 Rls. 59,400 $
11 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,840 4,931,963,400 Rls. 54,600 $
12 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 138,280 4,602,262,550 Rls. 51,040 $
13 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 48,217 4,485,804,634 Rls. 44,842 $
14 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 98,340 4,395,880,336 Rls. 42,205 $
15 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 25,240 3,502,731,480 Rls. 37,860 $
16 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 468,894 2,880,904,392 Rls. 31,283 $
17 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,700 2,607,901,660 Rls. 28,188 $
18 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 17,936 2,448,083,823 Rls. 27,234 $
19 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 14,436 2,402,209,310 Rls. 25,965 $
20 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,620 2,370,311,160 Rls. 25,620 $
21 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 11,620 2,302,245,036 Rls. 20,916 $
22 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 24,550 2,134,827,045 Rls. 23,634 $
23 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 49,380 2,128,931,698 Rls. 23,011 $
24 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 47,907 1,870,110,275 Rls. 20,504 $
25 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 28391910 سيليکات سديم جامد 125,000 1,848,920,000 Rls. 19,984 $
26 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 22,547 1,701,283,738 Rls. 18,389 $
27 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 270,110 1,489,701,199 Rls. 16,499 $
28 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 12,345 1,241,723,310 Rls. 13,640 $
29 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 15,835 1,203,334,854 Rls. 12,256 $
30 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 11,865 1,096,871,790 Rls. 11,856 $
31 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 49,420 1,083,948,000 Rls. 12,000 $
32 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 16,645 982,058,117 Rls. 9,470 $
33 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 12,980 853,833,248 Rls. 9,517 $
34 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 2,770 843,209,052 Rls. 9,114 $
35 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 24,725 736,994,311 Rls. 8,159 $
36 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 25,170 699,808,200 Rls. 7,800 $
37 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 16,520 671,680,680 Rls. 7,260 $
38 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 19,590 633,809,776 Rls. 6,851 $
39 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 08083000 گلابي ها، تازه 5,067 612,755,431 Rls. 6,507 $
40 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 07129010 سير خشك شده 6,021 581,899,418 Rls. 6,442 $
41 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,386 576,585,702 Rls. 6,232 $
42 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 1,157 427,840,088 Rls. 4,624 $
43 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 2,000 425,251,600 Rls. 4,596 $
44 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,000 325,184,400 Rls. 3,600 $
45 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 07032000 سير 2,536 298,732,694 Rls. 2,714 $
46 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 42,250 267,102,853 Rls. 2,957 $
47 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 1,980 256,260,312 Rls. 2,770 $
48 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,965 254,318,946 Rls. 2,749 $
49 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 24,540 231,295,000 Rls. 2,500 $
50 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,152 225,373,848 Rls. 2,436 $
51 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 14049010 حنا به غير از عصاره آن 2,127 216,231,194 Rls. 2,337 $
52 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,610 203,601,566 Rls. 2,254 $
53 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 20,100 164,886,358 Rls. 1,498 $
54 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,050 163,352,082 Rls. 1,766 $
55 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,369 154,702,579 Rls. 1,636 $
56 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 24,940 115,354,408 Rls. 1,048 $
57 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 8,190 109,911,384 Rls. 1,188 $
58 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 08101000 توت فرنگي، تازه 665 104,070,371 Rls. 1,067 $
59 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 200 70,630,400 Rls. 642 $
60 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 16,910 60,272,672 Rls. 668 $
61 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 28333000 زا ج ها (Alums) 1,000 51,769,760 Rls. 560 $
62 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 500 37,255,738 Rls. 403 $
63 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 84283390 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,040 36,082,020 Rls. 390 $
64 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 445 32,910,776 Rls. 356 $
65 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 65 18,026,970 Rls. 195 $
66 1 1398 لطف آباد ترکمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 23 10,631,290 Rls. 115 $
مجموع کل
205,859,734,115 ريال
مجموع کل
2,191,127 دلار
[1]