آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 لطف آباد ازبکستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 35,680 5,762,113,056 Rls. 64,224 $
2 1 1398 لطف آباد ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 22,770 5,262,488,550 Rls. 56,881 $
3 1 1398 لطف آباد ازبکستان 39052100 کوپليمرهاي ا ستات وينيل، بصورت ديسپرسيون مايع (Dispersion) 23,976 1,935,956,582 Rls. 17,588 $
4 1 1398 لطف آباد ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 798,300 1,681,976,325 Rls. 18,053 $
مجموع کل
14,642,534,513 ريال
مجموع کل
156,746 دلار
[1]