آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 393,822 77,354,651,316 Rls. 769,920 $
2 1 1398 قم هند 78019100 داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 198,000 42,607,383,390 Rls. 387,090 $
مجموع کل
119,962,034,706 ريال
مجموع کل
1,157,010 دلار
[1]