آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 172,039 70,027,989,569 Rls. 712,827 $
2 1 1398 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 1,260,030 53,184,075,868 Rls. 537,704 $
3 1 1398 قم عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 311,037 47,990,700,274 Rls. 459,266 $
4 1 1398 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 376,750 38,523,327,505 Rls. 400,425 $
5 1 1398 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 96,418 18,388,884,973 Rls. 196,818 $
6 1 1398 قم عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 297,290 14,535,420,595 Rls. 148,645 $
7 1 1398 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 132,902 13,028,259,984 Rls. 134,393 $
8 1 1398 قم عراق 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 18,867 12,833,510,032 Rls. 123,292 $
9 1 1398 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 72,355 12,793,387,104 Rls. 130,436 $
10 1 1398 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 127,204 12,015,046,280 Rls. 127,204 $
11 1 1398 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 281,190 10,483,292,956 Rls. 116,057 $
12 1 1398 قم عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 57,305 9,528,880,776 Rls. 97,418 $
13 1 1398 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 50,129 8,533,832,112 Rls. 85,220 $
14 1 1398 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 68,155 6,827,257,661 Rls. 74,971 $
15 1 1398 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 12,064 5,632,284,137 Rls. 62,353 $
16 1 1398 قم عراق 46019900 بافته ها و اشياء همانند ازمواد قابل بافت، بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يا بافته شده، 17,294 5,198,280,270 Rls. 51,882 $
17 1 1398 قم عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 7,866 4,762,050,104 Rls. 43,263 $
18 1 1398 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 9,452 4,639,719,708 Rls. 47,748 $
19 1 1398 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 3,072,992,580 Rls. 34,020 $
20 1 1398 قم عراق 84212110 ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 16,625 2,970,198,178 Rls. 32,882 $
21 1 1398 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,142 2,801,967,376 Rls. 25,456 $
22 1 1398 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 21,117 2,717,678,902 Rls. 29,863 $
23 1 1398 قم عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 13,122 2,489,105,924 Rls. 27,556 $
24 1 1398 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,747 2,115,199,280 Rls. 23,270 $
25 1 1398 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 2,181 2,000,415,030 Rls. 21,810 $
26 1 1398 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 8,365 1,535,278,792 Rls. 16,730 $
27 1 1398 قم عراق 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 48,000 1,056,681,600 Rls. 9,600 $
28 1 1398 قم عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,750 1,003,600,840 Rls. 11,000 $
29 1 1398 قم عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 15,953 930,650,305 Rls. 8,455 $
30 1 1398 قم عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,867 827,885,751 Rls. 8,609 $
31 1 1398 قم عراق 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان، غير مخملي باف، آماده مصرف 1,397 775,485,876 Rls. 8,382 $
32 1 1398 قم عراق 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 834 643,106,426 Rls. 7,005 $
33 1 1398 قم عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 167,336 458,871,320 Rls. 5,080 $
34 1 1398 قم عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,825 433,850,187 Rls. 4,803 $
35 1 1398 قم عراق 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 306 424,657,620 Rls. 4,590 $
36 1 1398 قم عراق 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 449 391,235,610 Rls. 4,295 $
37 1 1398 قم عراق 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 1,213 336,673,002 Rls. 3,639 $
38 1 1398 قم عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 691 254,637,451 Rls. 2,819 $
39 1 1398 قم عراق 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 521 203,539,600 Rls. 2,200 $
40 1 1398 قم عراق 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 1,510 122,956,422 Rls. 1,329 $
41 1 1398 قم عراق 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 200 110,071,000 Rls. 1,000 $
42 1 1398 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 338 109,448,794 Rls. 1,183 $
43 1 1398 قم عراق 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 280 92,459,640 Rls. 840 $
44 1 1398 قم عراق 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 210 87,429,510 Rls. 945 $
45 1 1398 قم عراق 84513090 ساير ماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن) بجز نوع خانگي 1,350 81,878,430 Rls. 885 $
46 1 1398 قم عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 130 78,177,710 Rls. 845 $
47 1 1398 قم عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 222 66,429,795 Rls. 725 $
48 1 1398 قم عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 135 28,092,319 Rls. 311 $
49 1 1398 قم عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 221 25,924,423 Rls. 287 $
50 1 1398 قم عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 243 1,572,806 Rls. 17 $
مجموع کل
377,174,352,407 ريال
مجموع کل
3,850,353 دلار
[1]