آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 8,321 3,310,479,076 Rls. 35,782 $
مجموع کل
3,310,479,076 ريال
مجموع کل
35,782 دلار
[1]