آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,340 7,302,110,140 Rls. 66,340 $
2 1 1398 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 53,000 5,314,678,600 Rls. 58,300 $
3 1 1398 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 25,000 2,325,971,750 Rls. 25,750 $
4 1 1398 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,312 877,094,590 Rls. 9,710 $
مجموع کل
15,819,855,080 ريال
مجموع کل
160,100 دلار
[1]