آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین گرجستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 88,930 4,600,747,658 Rls. 41,798 $
2 1 1398 قزوین گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 42,820 2,215,222,903 Rls. 20,125 $
3 1 1398 قزوین گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,440 513,481,215 Rls. 5,685 $
مجموع کل
7,329,451,776 ريال
مجموع کل
67,608 دلار
[1]