آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,226,530 63,998,074,381 Rls. 630,394 $
2 1 1398 قزوین پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 313,950 21,531,858,022 Rls. 204,064 $
3 1 1398 قزوین پاکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 250,000 20,324,025,000 Rls. 225,000 $
4 1 1398 قزوین پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 99,220 2,268,170,267 Rls. 23,811 $
5 1 1398 قزوین پاکستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 168,450 1,227,300,240 Rls. 11,752 $
مجموع کل
109,349,427,910 ريال
مجموع کل
1,095,021 دلار
[1]