آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین هلند 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 21,500 2,524,695,550 Rls. 27,950 $
مجموع کل
2,524,695,550 ريال
مجموع کل
27,950 دلار
[1]