آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 21,596 10,639,016,235 Rls. 96,656 $
2 1 1398 قزوین قطر 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 18,000 2,575,629,500 Rls. 23,400 $
مجموع کل
13,214,645,735 ريال
مجموع کل
120,056 دلار
[1]