آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 57,000 6,901,451,700 Rls. 62,700 $
مجموع کل
6,901,451,700 ريال
مجموع کل
62,700 دلار
[1]