آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین قرقيزستان 33051000 شامپوها 16,437 2,873,183,313 Rls. 26,103 $
2 1 1398 قزوین قرقيزستان 34011130 صابون بچه 2,394 894,436,946 Rls. 8,126 $
3 1 1398 قزوین قرقيزستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 2,467 266,702,033 Rls. 2,423 $
4 1 1398 قزوین قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 780 46,119,749 Rls. 419 $
مجموع کل
4,080,442,041 ريال
مجموع کل
37,071 دلار
[1]