آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 58,118 29,545,744,719 Rls. 327,090 $
2 1 1398 قزوین عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 312,000 5,563,428,624 Rls. 50,544 $
مجموع کل
35,109,173,343 ريال
مجموع کل
377,634 دلار
[1]