آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 624,939 123,096,020,752 Rls. 1,281,741 $
2 1 1398 قزوین عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,731,410 84,291,419,454 Rls. 846,754 $
3 1 1398 قزوین عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,244,828 81,343,085,984 Rls. 832,325 $
4 1 1398 قزوین عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 453,940 47,902,274,361 Rls. 500,769 $
5 1 1398 قزوین عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,871,934 38,245,162,887 Rls. 380,297 $
6 1 1398 قزوین عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 610,065 34,166,221,618 Rls. 378,242 $
7 1 1398 قزوین عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 162,858 26,093,972,842 Rls. 276,859 $
8 1 1398 قزوین عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 517,270 25,330,658,585 Rls. 274,165 $
9 1 1398 قزوین عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 506,010 21,802,259,085 Rls. 241,365 $
10 1 1398 قزوین عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 42,800 10,246,338,805 Rls. 98,441 $
11 1 1398 قزوین عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 499,476 9,852,095,446 Rls. 100,802 $
12 1 1398 قزوین عراق 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 18,432 8,453,452,800 Rls. 76,800 $
13 1 1398 قزوین عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 110,000 7,416,010,900 Rls. 82,100 $
14 1 1398 قزوین عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 90,735 7,114,041,053 Rls. 78,757 $
15 1 1398 قزوین عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 34,300 6,553,811,590 Rls. 68,540 $
16 1 1398 قزوین عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 282,816 6,225,835,902 Rls. 56,562 $
17 1 1398 قزوین عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 16,663 5,900,867,935 Rls. 58,321 $
18 1 1398 قزوین عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 150,631 5,751,713,236 Rls. 58,908 $
19 1 1398 قزوین عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 119,990 4,622,651,787 Rls. 41,997 $
20 1 1398 قزوین عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 45,000 3,955,144,500 Rls. 42,750 $
21 1 1398 قزوین عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 535,070 3,762,824,943 Rls. 38,094 $
22 1 1398 قزوین عراق 27101940 روغن پايه معدني 97,100 3,242,090,532 Rls. 35,496 $
23 1 1398 قزوین عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 71,355 3,029,363,673 Rls. 33,537 $
24 1 1398 قزوین عراق 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 20,736 2,794,818,816 Rls. 31,104 $
25 1 1398 قزوین عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 2,760,580,680 Rls. 25,080 $
26 1 1398 قزوین عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 105,510 2,615,646,562 Rls. 27,698 $
27 1 1398 قزوین عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 12,260 2,214,867,080 Rls. 24,520 $
28 1 1398 قزوین عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,220 2,050,287,642 Rls. 22,698 $
29 1 1398 قزوین عراق 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 62,400 1,690,958,880 Rls. 18,720 $
30 1 1398 قزوین عراق 68053090 پودر يا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا ز ساير مواد غير مذکور در جاي ديگر 9,580 1,677,124,530 Rls. 17,428 $
31 1 1398 قزوین عراق 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 227,340 1,446,709,264 Rls. 16,016 $
32 1 1398 قزوین عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 5,208 1,204,584,360 Rls. 13,020 $
33 1 1398 قزوین عراق 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 19,360 1,136,700,136 Rls. 12,584 $
34 1 1398 قزوین عراق 27101920 گريس 20,493 902,274,001 Rls. 8,197 $
35 1 1398 قزوین عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,590 555,342,692 Rls. 6,148 $
36 1 1398 قزوین عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 25,000 541,974,000 Rls. 6,000 $
37 1 1398 قزوین عراق 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 18,069 408,016,093 Rls. 4,517 $
38 1 1398 قزوین عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,521 334,835,982 Rls. 3,042 $
39 1 1398 قزوین عراق 28391920 سيليکات سديم مايع 44,560 301,879,518 Rls. 3,342 $
40 1 1398 قزوین عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,140 250,961,880 Rls. 2,280 $
41 1 1398 قزوین عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 23,630 155,970,607 Rls. 1,417 $
42 1 1398 قزوین عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 22,400 121,402,176 Rls. 1,344 $
43 1 1398 قزوین عراق 28112100 دي اکسيدکربن 22,400 76,350,869 Rls. 851 $
مجموع کل
591,638,604,438 ريال
مجموع کل
6,129,627 دلار
[1]