آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 90,931 79,978,632,009 Rls. 890,095 $
مجموع کل
79,978,632,009 ريال
مجموع کل
890,095 دلار
[1]