آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,429,750 125,111,373,681 Rls. 1,202,275 $
2 1 1398 قزوین ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 847,983 51,170,590,925 Rls. 551,186 $
3 1 1398 قزوین ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 95,707 28,527,541,354 Rls. 259,174 $
4 1 1398 قزوین ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 1,381,290 23,280,675,443 Rls. 241,423 $
5 1 1398 قزوین ترکيه 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 45,564 8,209,840,162 Rls. 91,128 $
6 1 1398 قزوین ترکيه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 129,472 8,097,996,772 Rls. 86,098 $
7 1 1398 قزوین ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 67,592 5,941,236,750 Rls. 53,976 $
8 1 1398 قزوین ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 20,000 4,072,627,000 Rls. 37,000 $
9 1 1398 قزوین ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 48,810 3,434,215,200 Rls. 31,200 $
10 1 1398 قزوین ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 19,580 3,232,785,270 Rls. 29,370 $
11 1 1398 قزوین ترکيه 27132000 قيرنفت 88,280 3,181,787,537 Rls. 35,224 $
12 1 1398 قزوین ترکيه 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,938 2,564,068,850 Rls. 23,295 $
13 1 1398 قزوین ترکيه 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 8,652 2,295,126,384 Rls. 25,409 $
14 1 1398 قزوین ترکيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 48,025 2,173,324,001 Rls. 23,772 $
15 1 1398 قزوین ترکيه 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 22,044 1,310,175,113 Rls. 11,903 $
16 1 1398 قزوین ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,540 447,941,511 Rls. 4,959 $
17 1 1398 قزوین ترکيه 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجز سيليکات سديم جامد و مايع و متاسيليکات سديم 22,000 290,587,440 Rls. 2,640 $
مجموع کل
273,341,893,393 ريال
مجموع کل
2,710,032 دلار
[1]