آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 68,719 1,986,063,723 Rls. 21,987 $
2 1 1398 قزوین تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 17,904 768,157,816 Rls. 8,504 $
3 1 1398 قزوین تاجيکستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 4,284 146,965,283 Rls. 1,627 $
مجموع کل
2,901,186,822 ريال
مجموع کل
32,118 دلار
[1]