آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین بلغارستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 16,890 1,678,222,491 Rls. 18,579 $
2 1 1398 قزوین بلغارستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 64,650 1,315,883,514 Rls. 14,667 $
3 1 1398 قزوین بلغارستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 44,120 876,769,406 Rls. 9,706 $
4 1 1398 قزوین بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,000 225,822,500 Rls. 2,500 $
مجموع کل
4,096,697,911 ريال
مجموع کل
45,452 دلار
[1]