آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 114,313 50,127,946,995 Rls. 535,962 $
2 1 1398 قزوین امارات متحده عربي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 57,929 4,078,130,550 Rls. 37,050 $
مجموع کل
54,206,077,545 ريال
مجموع کل
573,012 دلار
[1]