آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین افغانستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 312,990 16,192,104,526 Rls. 147,106 $
2 1 1398 قزوین افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 263,850 13,618,697,380 Rls. 150,768 $
3 1 1398 قزوین افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 210,570 9,966,378,695 Rls. 90,545 $
4 1 1398 قزوین افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 256,582 9,884,783,062 Rls. 89,804 $
5 1 1398 قزوین افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 325,540 7,057,404,770 Rls. 78,130 $
6 1 1398 قزوین افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 77,865 7,008,491,367 Rls. 68,509 $
7 1 1398 قزوین افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 115,500 6,781,449,675 Rls. 75,075 $
8 1 1398 قزوین افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 224,536 4,731,955,901 Rls. 44,907 $
9 1 1398 قزوین افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 75,600 4,410,324,828 Rls. 40,068 $
10 1 1398 قزوین افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 43,892 4,348,024,642 Rls. 39,502 $
11 1 1398 قزوین افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 169,284 4,060,211,159 Rls. 42,321 $
12 1 1398 قزوین افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 10,000 3,884,147,000 Rls. 43,000 $
13 1 1398 قزوین افغانستان 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 40,890 3,693,552,810 Rls. 40,890 $
14 1 1398 قزوین افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 100,000 2,258,225,000 Rls. 25,000 $
15 1 1398 قزوین افغانستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,355 2,020,840,388 Rls. 22,372 $
16 1 1398 قزوین افغانستان 33051000 شامپوها 19,084 1,260,202,879 Rls. 11,449 $
17 1 1398 قزوین افغانستان 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 17,659 1,010,671,922 Rls. 9,182 $
18 1 1398 قزوین افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,450 979,631,900 Rls. 8,900 $
19 1 1398 قزوین افغانستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 48,955 969,835,581 Rls. 8,811 $
20 1 1398 قزوین افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 3,900 880,017,645 Rls. 7,995 $
21 1 1398 قزوین افغانستان 27101920 گريس 24,250 876,191,300 Rls. 9,700 $
22 1 1398 قزوین افغانستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 16,375 739,523,523 Rls. 8,187 $
23 1 1398 قزوین افغانستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 50,090 563,524,800 Rls. 5,624 $
24 1 1398 قزوین افغانستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 16,070 530,652,291 Rls. 4,821 $
25 1 1398 قزوین افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 2,732 142,762,087 Rls. 1,297 $
مجموع کل
107,869,605,131 ريال
مجموع کل
1,073,962 دلار
[1]