آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 328,950 41,458,315,670 Rls. 427,633 $
2 1 1398 قزوین ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 43,680 3,125,135,832 Rls. 28,392 $
مجموع کل
44,583,451,502 ريال
مجموع کل
456,025 دلار
[1]