آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین آلمان 73110010 مخزن ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت فاقد درز جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار 97,990 12,234,500,500 Rls. 111,151 $
2 1 1398 قزوین آلمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 50,730 6,356,274,500 Rls. 57,747 $
مجموع کل
18,590,775,000 ريال
مجموع کل
168,898 دلار
[1]