آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 72,000 8,832,801,600 Rls. 97,785 $
2 1 1398 قزوین آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 3,676,390,300 Rls. 40,700 $
3 1 1398 قزوین آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 143,280 2,959,498,972 Rls. 28,656 $
4 1 1398 قزوین آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 119,820 2,456,351,948 Rls. 23,964 $
5 1 1398 قزوین آذربايجان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,950 2,335,573,264 Rls. 25,245 $
6 1 1398 قزوین آذربايجان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 10,240 2,219,925,504 Rls. 24,576 $
7 1 1398 قزوین آذربايجان 96031000 جاروب و بروس، متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته، با يا بدون دسته. 7,850 1,418,165,300 Rls. 15,700 $
8 1 1398 قزوین آذربايجان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 23,000 1,415,062,810 Rls. 15,295 $
9 1 1398 قزوین آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 51,710 1,365,871,039 Rls. 12,409 $
10 1 1398 قزوین آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,850 617,850,360 Rls. 6,840 $
11 1 1398 قزوین آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 23,830 86,083,537 Rls. 953 $
مجموع کل
27,383,574,634 ريال
مجموع کل
292,122 دلار
[1]