آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فریدون کنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فریدون کنار عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 21,587 2,402,028,768 Rls. 26,592 $
2 1 1398 فریدون کنار عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 7,280 1,397,316,960 Rls. 14,560 $
3 1 1398 فریدون کنار عراق 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 118 12,104,086 Rls. 134 $
مجموع کل
3,811,449,814 ريال
مجموع کل
41,286 دلار
[1]