آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,820 3,400,886,850 Rls. 37,650 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 665 1,774,610,230 Rls. 19,412 $
3 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,510 1,273,880,342 Rls. 13,769 $
4 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 76169100 تور،شبکه، پرچين، ا زمفتول آلومينيوم. 1,563 568,785,848 Rls. 5,392 $
5 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,740 560,384,874 Rls. 6,246 $
6 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 6,873 466,718,238 Rls. 5,202 $
7 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 433,579,200 Rls. 4,800 $
8 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 1,750 391,314,391 Rls. 3,745 $
9 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,020 350,651,580 Rls. 3,600 $
10 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 250 275,177,500 Rls. 2,500 $
11 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 902 270,608,166 Rls. 2,706 $
12 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 560 190,922,032 Rls. 2,128 $
13 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 364 180,296,298 Rls. 1,638 $
14 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 200 154,099,400 Rls. 1,400 $
15 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08109020 زرشك تازه 600 87,077,156 Rls. 964 $
16 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08101000 توت فرنگي، تازه 400 70,665,582 Rls. 642 $
17 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 200 49,752,092 Rls. 452 $
18 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 936 36,067,038 Rls. 402 $
19 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 220 33,783,046 Rls. 374 $
20 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 840 26,377,386 Rls. 294 $
21 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 246 7,715,834 Rls. 86 $
22 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 234 6,728,925 Rls. 75 $
23 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5 4,064,805 Rls. 45 $
24 1 1398 فرودگاه شیراز قطر 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20 1,757,842 Rls. 19 $
مجموع کل
10,615,904,655 ريال
مجموع کل
113,541 دلار
[1]