آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فرودگاه شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز فدراسيون روسيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 3,063,111,000 Rls. 34,000 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 988,394,000 Rls. 11,000 $
مجموع کل
4,051,505,000 ريال
مجموع کل
45,000 دلار
[1]