آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (فرودگاه شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز عمان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 6,763 2,012,710,778 Rls. 22,282 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز عمان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 34,800 1,273,403,160 Rls. 13,920 $
مجموع کل
3,286,113,938 ريال
مجموع کل
36,202 دلار
[1]