آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 597,391 203,330,478,665 Rls. 2,085,723 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 619,042 23,298,761,015 Rls. 247,617 $
3 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 332,118 5,222,273,833 Rls. 58,207 $
4 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 19,200 4,390,264,320 Rls. 46,080 $
5 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 04031090 ماست 25,611 1,262,166,475 Rls. 13,106 $
6 1 1398 فرودگاه شیراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 259 39,744,760 Rls. 440 $
مجموع کل
237,543,689,068 ريال
مجموع کل
2,451,173 دلار
[1]