آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 20,278 6,705,305,178 Rls. 60,918 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 1,300,737,600 Rls. 14,400 $
3 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 6,318 1,294,324,382 Rls. 13,552 $
4 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04031090 ماست 22,196 1,120,329,915 Rls. 11,278 $
5 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,183 1,041,174,380 Rls. 10,474 $
6 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 87 175,147,931 Rls. 1,939 $
7 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,023 169,818,520 Rls. 1,880 $
8 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 199 150,654,545 Rls. 1,484 $
9 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 200 52,834,080 Rls. 480 $
10 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 360 20,756,274 Rls. 231 $
11 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 277 16,078,562 Rls. 178 $
مجموع کل
12,047,161,367 ريال
مجموع کل
116,814 دلار
[1]