آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,200 1,592,507,228 Rls. 14,468 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,979 1,554,169,199 Rls. 16,642 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 139 405,783,948 Rls. 4,386 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 678 356,054,835 Rls. 3,720 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 68109900 اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 4,700 258,666,850 Rls. 2,350 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 57021040 گليم دورو پشمي 142 168,192,598 Rls. 1,862 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 180 89,425,710 Rls. 990 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 40 13,278,363 Rls. 147 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) گرجستان 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 1 269,157 Rls. 2 $
مجموع کل
4,438,347,888 ريال
مجموع کل
44,567 دلار
[1]