آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کنيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,610 2,462,558,730 Rls. 23,214 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کنيا 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 1,665 329,641,634 Rls. 3,674 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کنيا 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 500 89,719,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
2,881,919,364 ريال
مجموع کل
27,888 دلار
[1]