آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 6,400 4,196,554,656 Rls. 38,184 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,344 4,017,595,388 Rls. 40,822 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,020 3,988,973,040 Rls. 36,240 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 90153000 ترا زها 335 1,871,616,880 Rls. 20,720 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 654,885,250 Rls. 7,250 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64051000 ساير کفش ها که در جاي ديگر گفته نشده، با رويه ا زچرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده. 300 550,355,000 Rls. 5,000 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,600 528,340,800 Rls. 4,800 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 200 397,447,600 Rls. 4,400 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 130 357,730,750 Rls. 3,250 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 14,000 252,921,200 Rls. 2,800 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08132000 آلو، خشک کرده 500 225,822,500 Rls. 2,500 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 70199099 ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر 190 167,307,920 Rls. 1,520 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 260 93,942,160 Rls. 1,040 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 700 92,459,640 Rls. 840 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57021040 گليم دورو پشمي 58 66,592,955 Rls. 605 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 72 64,314,248 Rls. 712 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50 22,454,484 Rls. 204 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 200 21,678,960 Rls. 240 $
مجموع کل
17,570,993,431 ريال
مجموع کل
171,127 دلار
[1]