آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 15019000 0/چربي‌هاي خوك (همچنين چربي ذوب‌شده خوك (Lard) و چربي‌هاي پرندگان خانگي، غير از آنهايي كه مشمول شماره 09  02 يا شماره 03  15 مي‌گردند. 1,000 2,201,420,000 Rls. 20,000 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,360 1,770,448,400 Rls. 19,600 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 482 130,615,734 Rls. 1,446 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 26070010 ـ ـ ـ سنگ سرب 260 26,196,898 Rls. 238 $
مجموع کل
4,128,681,032 ريال
مجموع کل
41,284 دلار
[1]