آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,008 2,192,736,475 Rls. 24,275 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) يونان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,100 613,780,738 Rls. 6,841 $
مجموع کل
2,806,517,213 ريال
مجموع کل
31,116 دلار
[1]