آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 23,033,895,000 Rls. 255,000 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 08042010 --- انجیر خشک 1,500 809,021,850 Rls. 7,350 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 216,789,600 Rls. 2,400 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 370 108,936,774 Rls. 1,206 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 215 15,355,930 Rls. 170 $
مجموع کل
24,183,999,154 ريال
مجموع کل
266,126 دلار
[1]