آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 4,000 1,614,942,000 Rls. 18,000 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 90183923 ـ ـ ـ دستگاه تزریق سرنگ بصورت خودکار با قابلیت نصب روی کمر بیمار/آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشكي، جراحي، دندانپزشكي يا 70 1,540,994,000 Rls. 14,000 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 528 1,414,281,672 Rls. 14,604 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 812,961,000 Rls. 9,000 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,337 682,341,750 Rls. 7,605 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 800 264,170,400 Rls. 2,400 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 200 66,042,600 Rls. 600 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 120 51,513,228 Rls. 468 $
مجموع کل
6,447,246,650 ريال
مجموع کل
66,677 دلار
[1]