آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,070 3,365,658,540 Rls. 37,260 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,100 2,417,159,160 Rls. 21,960 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,540 1,356,074,720 Rls. 12,320 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 2,230 604,301,010 Rls. 6,690 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 128 445,104,098 Rls. 4,811 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 850 400,052,400 Rls. 4,200 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 250 270,987,000 Rls. 3,000 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 430 189,322,120 Rls. 1,720 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 44 104,175,268 Rls. 1,126 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 200 71,775,200 Rls. 800 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 290 52,834,080 Rls. 480 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 42022900 کيف دستي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 65 29,356,925 Rls. 325 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) لبنان 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 14 903,290 Rls. 10 $
مجموع کل
9,307,703,811 ريال
مجموع کل
94,702 دلار
[1]