آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 264 34,705,127,600 Rls. 318,200 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 310 1,729,105,339 Rls. 15,709 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 7,470 1,540,103,661 Rls. 15,296 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08101000 توت فرنگي، تازه 4,250 772,640,450 Rls. 8,275 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,620 711,792,520 Rls. 7,880 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,006 602,566,468 Rls. 6,692 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 17049010 سوهان 1,000 361,316,000 Rls. 4,000 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 44119490 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 740 334,217,300 Rls. 3,700 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 4,750 228,667,198 Rls. 2,170 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 69149090 اشياءسراميكي كه در جاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني) 500 220,142,000 Rls. 2,000 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 270 148,595,850 Rls. 1,350 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 186 51,625,044 Rls. 558 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 185 34,231,660 Rls. 370 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 500 20,913,490 Rls. 190 $
مجموع کل
41,461,044,580 ريال
مجموع کل
386,390 دلار
[1]