آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 120 4,283,398,364 Rls. 46,298 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 4,491 1,712,545,992 Rls. 17,964 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,490,428,500 Rls. 16,500 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 200 484,312,400 Rls. 4,400 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 950 343,250,200 Rls. 3,800 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,552 319,161,408 Rls. 3,552 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63 249,521,196 Rls. 2,735 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 52 74,407,996 Rls. 676 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 194 37,576,864 Rls. 416 $
مجموع کل
8,994,602,920 ريال
مجموع کل
96,341 دلار
[1]