آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,936 6,839,452,938 Rls. 74,102 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 3,520 287,725,594 Rls. 2,614 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 500 275,177,500 Rls. 2,500 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 800 274,600,160 Rls. 3,040 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 562 182,735,567 Rls. 2,023 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 220 131,428,695 Rls. 1,455 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 145 63,841,180 Rls. 580 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 08055010 لیمو خشک 155 59,658,482 Rls. 542 $
مجموع کل
8,114,620,116 ريال
مجموع کل
86,856 دلار
[1]