آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 25,690 796,987,655,018 Rls. 8,614,406 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30032090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيها که توليد داخلي ندارند 57 31,298,998,500 Rls. 346,500 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 120 9,989,026,500 Rls. 90,751 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 20,000 2,641,704,000 Rls. 24,000 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 1,810 2,276,290,800 Rls. 25,200 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 554 902,582,200 Rls. 8,200 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 42 730,873,330 Rls. 7,370 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 90192030 ماشين بيهوشي 150 660,426,000 Rls. 6,000 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 143 236,409,565 Rls. 2,635 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 14 164,005,790 Rls. 1,490 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري عربي سوريه 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 165 159,778,586 Rls. 1,727 $
مجموع کل
846,047,750,289 ريال
مجموع کل
9,128,279 دلار
[1]